1 Comment

  1. Tuấn Kỷ Nguyên
    09/01/2024 @ 4:41 Chiều

    Cái thằng số 2 WatermarkRemover mình dùng 2 năm nay rất OK, nhiều khi ảnh khó nhưng nó vẫn lấy nét được khá ổn

    Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

+ 16 = 26