Danh sách các thiết bị tương thích với MacOS 10.12 Sierra

07/06/2017 Heo BB 0

Phiên bản tiếp theo của macOS được gọi là MacOS Sierra, có mã là 10.12, và theo thông tin là sẽ được tung ra chính [Xem Thêm…]