• Mình cũng thấy vậy. chắc bước đầu hạn chế thôi. nếu không facebook giảm danh thu quảng cáo sao. hehe.mấy anh ICO chi nhiều tiền cho quảng cáo lắm

  • >