1 Comment

  1. Heo BB
    06/12/2017 @ 8:43 Chiều

    Không biết buôn bán được nhiêu mà chuẩn bị thêm 1 cục thuế nữa. không biết tính sao T_T

    Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

− 2 = 3