Nạp thẻ Viettel khuyến mãi tặng 50% ngày 28/2, từ tháng 3 chỉ còn 20%

27/02/2018 Heo BB 0

Ngày 28/02/2018, Viettel khuyến mãi 50% tất cả các mệnh giá thẻ nạp cho thuê bao trả trước. Theo quy định của bộ Truyền Thông và Thông Tin, [Xem Thêm…]