Lượt xem : 24

One Comment

  1. Đặng Quốc Thắng
    24/08/2017 @ 8:38 Chiều

    Mỗi loại lại có những tính năng khác nhau, chính vì vậy mà phù hợp với mỗi người. Dân IT vs Blogger chắc cứ đập cái thinkpads gõ cho thích

    Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

3 + 6 =