Cài hiển thị Always On Display trên Samsung Galaxy Note 8

Tính năng Always on Dislay để hiển thị thông tin thời gian sự kiện ngoài màn hình khi ở chế độ khóa.

Cài hiển thị Always On Display trên Samsung Galaxy Note 8 theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn vào cài đặt chọn màn hình khóa và bảo mật.

Bạn vào cài đặt chọn màn hình khóa và bảo mật.

Bước 2: Chọn Always On Display.

Chọn Always On Display.

Bước 3: Chọn nội dung cần hiển thị.

Chọn nội dung cần hiển thị.

Bước 4: Chọn cách hiển thị.

Chọn cách hiển thị.

Như vậy là đã hoàn tất quá trình thiết lập, chúc các bạn thành công vui lòng chia sẻ cho mọi người nếu thấy bài viết hữu ích.

Đóng góp ý kiến cho bài viết

Bình luận-Góp ý

Email của bạn sẽ được bảo mật và không bị tiết lộ


*


+ 8 = 16