Gần đây ChatGPT đã khóa một lượng lớn tài khoản ở Châu Á điều gì đã xảy ra

Các báo cáo gần đây cho thấy rằng ChatGPT đã đình chỉ một số lượng đáng kể tài khoản, đặc biệt là ở khu vực châu Á. Những đình chỉ này, bắt đầu từ ngày 31 tháng 3, đã gây ra lo ngại cho người dùng đang cố gắng hiểu lý do đằng sau đình chỉ tài khoản.

Xem Thêm