Google tiết lộ những tính năng mới hấp dẫn của Android 11

Android 11 có tên mã là Android R.

Xem Thêm