Android 10

Thông tin công nghệ mới về Android 10

Android Q sẽ có tên gọi chính thức là… Android 10. Sau nhiều năm sử dụng tên gọi các món bánh ngọt tráng miệng để đặt cho các phiên bản Android, từ Cupcake đến Pie, Google có vẻ đã cạn ý tưởng và quyết định gọi Android Q là Android 10 cho tiện!

>